proxi-klok
PLAN · MANAGE SAVE TIME

Privacyverklaring

Prixo hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van alle personen van wie wij (persoons)gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen. 

Contactformulieren

Via onze contactformulieren kan je contact met ons op te nemen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het gevraagde contact.

 

Sollicitatieformulieren

Via onze sollicitatieformulieren kan je solliciteren bij ons bedrijf. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Motivatiebrief
 • CV

Wij verwerken deze persoonsgegevens enkel voor het behandelen van jouw sollicitatie. Wij bewaren de gegevens van sollicitanten tot maximaal 4 weken na afloop van de wervings- en selectieprocedure of met jouw toestemming tot maximaal 1 jaar na afloop van de wervings- en selectieprocedure. 

 

Nieuwsbrief

Via onze website kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief met informatie, nieuws en ontwikkelingen binnen onze vakgebieden en informatie over onze producten, diensten en aanbiedingen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wij voegen jouw e-mailadres alleen met jouw expliciete toestemming toe aan de lijst van abonnees. Je kunt je op ieder moment afmelden door te klikken op de afmeldlink die in iedere nieuwsbrief staat. 

  

Abonnement

Via onze website kan je een abonnement afsluiten. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • IP-adres

Deze gegevens hebben wij nodig om de abonnement af te handelen. Wij bewaren deze informatie tot  maximaal een jaar nadat jouw abonnement is afgelopen. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

 

App

Wanneer je je registreert op onze Prixo app, verzamelen we de volgende (persoons)gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsadres
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Datum van registratie
 • IP-adres

Deze gegevens hebben we nodig om een profiel te creëren in onze app. We bewaren deze informatie tot het einde van onze dienstverlening aan jou. Wij bewaren jouw logingegevens op een veilige plaats en passen steeds encryptie (hashing) toe.

Wij verschaffen ons nooit rechtstreeks toegang tot jouw persoonlijke account, behalve wanneer jij hier als klant jouw uitdrukkelijke toestemming voor geeft of wanneer dit noodzakelijk is om veiligheidscontroles uit te voeren of om jou als klant de nodige ondersteuning of assistentie te verlenen.

 

Webanalytics

Wij gebruiken Google Analytics (software voor webanalyse) om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. We gebruiken dit voor ons gerechtvaardigde belang om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze advertenties zijn. Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics en Google Ads als deel van deze “Analytics"-dienst.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Gepersonaliseerde advertentiefuncties worden enkel geactiveerd als u deze cookies heeft geaccepteerd. Meer informatie over wat dit inhoudt kunt u in de privacyverklaring van Google lezen. De door Google Analytics verzamelde gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau worden maximaal 50 maanden bewaard.

Meer informatie over de cookies die wij en onze partners gebruiken kan je lezen in onze cookieverklaring. Hier kan je ook jouw voorkeuren wijzigen.

  

Clarity

Wij gebruiken Microsoft Clarity (mousetracking software) om bij te kunnen houden en te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Clarity is een dienstverlening die ons beter helpt te begrijpen hoe bezoekers onze website ervaren. We houden hiermee bij hoeveel tijd bezoekers doorbrengen op de website, welke pagina’s zij bezoeken, waar men op de pagina klikt, tot hoe ver men scrolt en de muisactiviteit van de bezoeker. 

Informatie die door de gebruiker wordt ingevuld (voorbeeld: contactformulieren), wordt niet door Clarity verzameld of opgeslagen. Alle ingevoerde karakters worden automatisch vervangen door een asterisk (*), zodat uw privacy wordt gewaarborgd.

Bekijk voor meer informatie het privacybeleid van Microsoft en hun veelgestelde vragen.

Meer informatie over de cookies die wij en onze partners gebruiken kan je lezen in onze cookieverklaring. Hier kan je ook jouw voorkeuren wijzigen.

 

Facebook

Als je marketingcookies accepteert, dan plaatsen we een Facebook Pixel. Hiermee kunnen we meten hoe effectief onze Facebook-advertenties zijn. Meer informatie hierover kan je lezen op Facebook. De bewaartermijn van deze gegevens is 2 jaar. 

 

LinkedIn

Als je marketingcookies accepteert, dan plaatsen we een LinkedIn Inzicht Tag. Hiermee kunnen we meten hoe effectief onze LinkedIn-advertenties zijn. Meer informatie hierover kan je lezen in de cookieverklaring van LinkedIn. De bewaartermijn van deze gegevens is 2 jaar.

 

Remarketing

We maken gebruik van remarketing met Google Ads, LinkedIn en Facebook in onze advertenties. Je kunt hiervoor geselecteerd worden indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Remarketing houdt in dat onze advertenties aan u op andere websites worden getoond op basis van de informatie over jouw eerdere bezoek(en) aan onze website.

Bekijk hieronder de privacyverklaringen van Google Ads, LinkedIn en Facebook voor meer informatie.

 

ReCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Hiervoor wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Meer informatie kan je lezen in de privacyverklaring van Google.

 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens enkel met derden:

 • indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • of als je hiervoor toestemming geeft;
 • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • of als we hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Deze partijen zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners (bijvoorbeeld webhosting)
 • Mailingleveranciers
 • Webanalyse- en cookieleveranciers
 • Marketingspecialisten die ons ondersteunen bij onze marketingacties
 • Betaaldiensten (en incassobureau)

Jouw persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. Wij nemen daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen eventuele datalekken en misbruik door derden. Namelijk door bescherming op de websites d.m.v.  onder meer SSL certificaten, beveiliging via firewalls en beperking van de locaties waar gegevens worden opgeslagen. 

Alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komen wij met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt als gebruiker van onze website:

 • het recht op inzage en bijkomende informatie over de eigen gegevens 
 • het recht om de gegevens die over je werden verwerkt in begrijpelijke vorm op te vragen
 • het recht op rechtzetting van foutief of onvolledig verwerkte gegevens
 • het recht op gegevenswissing. Tenzij dit om wettelijke redenen (zoals o.m. facturatie, identificatieplicht enz.) niet mogelijk is
 • het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • het recht om uw toestemming tot het verwerken van gegevens in te trekken.

Wens je één of meerdere van jouw rechten uit te oefenen of heb je vragen of klachten over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact opnemen via plan@prixo.io. Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. 

Als je dit zou willen en je meent over een gegronde reden te beschikken daarvoor kan je ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

 

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies. Je kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring. Hier kan je ook jouw voorkeuren wijzigen.

 

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op onze websites. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-12-2022.

 

Contact

Prixo BV

Kasteeldreef 73

8740 Egem (Pittem)

BE 0631.729.227

shutterstock

Meld je aan voor een gratis PRIXO demo!

Iedereen kan onze tool 14 dagen lang, met alle functies en zonder enige aankoopverplichting testen.

Vraag demo aan
icon-news

Recent nieuws

Nieuwe feature: koppel bestanden aan project

We voegden een veelgevraagde nieuwe functie toe aan Prixo: je koppelt nu moeiteloos bestanden aan jouw projecten.

lees dit artikel
nieuwe feature

Prixo Tips: haal alles uit je certificaten

Prixo biedt verschillende opties en features. Om zeker te zijn dat je alles uit jouw planningstool haalt, geven we je graag wat concrete tips. In deze blog zorgen we dat je alles uit jouw certificaten haalt. 

lees dit artikel
Prixo Tips - Certificaten

Een terugblik op 2022 bij Prixo

We sloten weer een bewogen jaar af. 2022 zal altijd herinnerd worden als het jaar waarin Rusland de wereld in een (nieuwe) crisis duwde. Bij Prixo stond het afgelopen jaar dan weer voor meer positief nieuws.

lees dit artikel
Prixo jaaroverzicht 2022