Werken in de bouw: waarborg de veiligheid met Prixo!

icon-news

Veiligheid is een belangrijk aspect in de bouwsector. In deze blog lees je hoe Prixo je hierbij kan helpen.

werelddag veiligheid en gezondheid op het werk

Werken in de bouw: waarborg de veiligheid met Prixo!

Op 28 april is het Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Jaarlijks besteedt men op deze dag aandacht aan de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. In tijden waarin COVID-19 onze levens domineert, is dat vanzelfsprekend extra belangrijk.

Enkele cruciale cijfers 

Volgens de Confederatie Bouw gebeuren er in de Belgische bouwsector jaarlijks zo’n 4.500 arbeidsongevallen. Daarnaast telt de bouwsector in Nederland volgens Arbouw jaarlijks zo’n 3.320 arbeidsongevallen. Het verschil in het aantal arbeidsongevallen kan mogelijks verklaard worden vanuit het feit dat in Nederland enkel volgende beroepen werden opgenomen in de tellingen: timmerman, metselaar, schilder, uitvoerders en overig bouwplaatspersoneel.

Belang van veiligheid op de werf

Voor bouwondernemingen is de veiligheid van alle werknemers van cruciaal belang. Om bouwaannemers te wijzen op het belang van veiligheid op de werf, werd in 2019 'Safety My Priority' gelanceerd, een sensibiliseringscampagne van de Confederatie Bouw. 

Via deze website kunnen alle bouwondernemers een document ondertekenen dat hen ertoe verbindt op alle werven én bij alle werken de voorrang te geven aan veiligheid en verantwoord gedrag bij hun medewerkers, onderaannemers en bouwpartners.

Beschermende kledij in de bouw

De bouwsector is een branche waarbij veiligheid van groot belang is. Het blijft net daarom steeds belangrijk om arbeiders erop te wijzen de nodige beschermingsmaterialen te dragen. Een veiligheidshelm en -schoenen zijn bijvoorbeeld van uiterst belang op de bouwwerf. Maar ook oorbescherming, handschoenen en een veiligheidsbril zijn onmisbaar om veilig te kunnen werken.

Coronamaatregelen in de bouwsector

In de bouwsector is corona geen beroepsziekte. Wel zijn besmettingen op de werf snel gebeurd. Daarom is het van cruciaal belang om jouw arbeiders blijvend bewust te maken van de geldende coronamaatregelen. De algemene maatregelen zijn intussen bij iedereen welbekend. In de bouwsector is het van belang om ook aandacht te besteden aan de onderstaande zaken:

  • wie zich ziek voelt, blijft thuis en laat zich testen
  • mondmaskerplicht bij transport van en naar de werf 
  • arbeiders dienen zo veel mogelijk hun eigen gereedschap te gebruiken 
  • gemeenschappelijke voorwerpen (handgrepen, telefoons, ..) moeten regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd worden 
  • werfvergaderingen moeten zo veel als mogelijk buiten doorgaan

Hoe Prixo je kan helpen

Besmette arbeiders, verplichte quarantaine of technische werkloosheid. Allemaal verschijnselen die we sinds de COVID-19-pandemie hebben leren kennen. Maar ook andere fysieke klachten kunnen (langdurige) afwezigheid met zich meebrengen. Denk maar aan rugklachten of knieklachten. Ze hebben mogelijks allemaal ook impact op jouw werkplanning. De werken schieten niet op en deadlines worden verschoven. 

In onze planning tool kan je gemakkelijk types afwezigheden gaan toevoegen en beheren die binnen jouw bedrijfsstructuur van toepassing zijn. Dat zowel voor individuele werknemers als voor teams of ploegen. 

Om het risico op arbeidsongevallen te beperken, kan je in Prixo certificaten en ervaringen van je werknemers toevoegen en bijhouden. Zo ben je altijd zeker dat de mensen met de juiste kwalificaties de taken met het meeste risico uitvoeren. 

 

shutterstock

Meld je aan voor een gratis PRIXO demo!

Iedereen kan onze tool 14 dagen lang, met alle functies en zonder enige aankoopverplichting testen.

Vraag demo aan